Automat na cygara cz. 2

Z całego szeregu cygar  jedno wysunięte najbardziej ku przodowi leży na dolnej części sanek (S). Podnosząc sanki, podnosimy i cygaro aż do poziomu e. Wtedy przesunie się ono i stoczy na zewnątrz aparatu. To samo zadanie spełnia deseczka c względem papierosów. By można było dowolnie wysuwać cygara lub papierosy, robimy przesuwkę, która uskutecznia takie ustawianie aparatu. Wycinamy z deseczki od cygar płytkę. Ponad średnim wycięciem naklejamy lub wypalamy napis Cygara, a na górnym brzegu przesuwki dajemy listewkę wzmacniającą i guzik służący do wysuwania. Następnie wycinamy oba boki; w jednym z nich robimy otwór na drzwiczki służące do napełniania aparatu.

myjki lavor

Wielkość i położenie tych drzwiczek zaznaczone jest kreskowanymi linami; deseczka oznaczona tam cyfrą 1 jest 140 mm długa, u góry grubości 6 mm, u dołu 10 mm; deseczki 2 i 3 mają wymiary 3 X 25 mm, deseczka 4 około 6 X 110 mm. Na tym samym rysunku widzimy, jak poruszają się sanki S i przesuwka T pomiędzy tymi deseczkami, a więc nie pionowo, tylko nieco skośnie ku przodowi. Dno ma wymiary 240 X 155 mm, a ponieważ boczne deseczki, na niem spoczywające, znajdują się w odstępie około 130 mm, więc wszystkie deseczki znajdujące się pomiędzy tymi dwoma bokami będą musiały mieć długość około 13 cm. Lin je kreskowane przedstawiają deseczki poprzeczne w przekroju.

myjki lavor