Budzik do sypialni cz. 3

Przyrząd taki wymyślił jeden z chłopów w Czarnym Desie (Schwarzwaldzie). Jak wiadomo istnieje tam cały przemysł domowy, zajmujący się wyrobem zegarów ściennych, tak zwanych „z kukułką“. Wieśniacy tamtejsi podczas długich zimowych wieczorów wyrabiają zegarki, które otrzymać można za bardzo niską cenę. Przyrząd taki można zastosować łatwo do każdego zegarka z ciężarkami. Tak samo jak poprzednio wyznaczamy drogę ciężarka w czasie jednego kwadransa. Następnie wycinamy w odpowiednio długim pasku papieru dosyć grubego dwa otwory na jednym końcu. Jeden z nich odpowiada kształtom ciężarka, gdyż za pośrednictwem tego otworu umocujemy pasek na ciężarku, od dolnego brzegu wycięcia na ciężarek zaczynamy odznaczać, ku dołowi idąc, kreski kwadransowe.

szczelinomierz cena

Następnie wycinamy deskę. Nie mogę podać dokładnych wymiarów, gdyż zależeć one będą od oddalenia od siebie obu ciężarków zegarowych. W szczelinie przesuwa się pasek papieru, otwór zaś służy do przechodzenia ciężarka. Obok umocowana, jest tarcza drewniana, z której wychodzą cztery ramiona na kształt krzyża. Ramiona te zakończone są małymi młoteczkami metalowymi, obracalnymi dokoła swych osi. W końcu widzimy jeszcze na wale ząb zapadki, który powstrzymuje pasek papieru tak długo, aż ciężarek opuszczając się, nie pozwoli mu na prześliźnięcie się przez wycięcie. Wtedy wał napędzany przez ciężarek zaczyna się obracać, młoteczki zaś uderzają o brzeg dużego wycięcia w desce poprzecznej, powodując silne grzechotanie. Do użytku zawieszamy cały przyrząd za pośrednictwem wycięć do haków wbitych w ścianę i podnosimy ciężarek zegarowy o tyle kresek kwadransowych, po ilu chcemy by aparat działał.

szczelinomierz cena