Ruchome obrazki

Więcej efektu robią obrazki ruchome na szkle. Istnieją dwa rodzaje takich obrazków: obrazki przesuwalne i obrazki obracalne. W ramce drewnianej wkitowujemy wpierw szybę nieruchomą, przedstawiającą widoczek bez chłopców i huśtawki. Na drugiej okrągłej szybie, umocowanej w wąskiej ramce metalowej z rączką, malujemy chłopaków i deskę huśtawki. Trzeba przy tym uważać, by przy ruszaniu obrazka deska huśtawki przypadała rzeczywiście na pniu widoczku. Potem wycinamy z deseczki formę kształtu zakreskowanego i umocowujemy ją nad widoczkiem. Po włożeniu okrągłego kawałka z ramką i zamocowaniu za pomocą trzech małych zapadek blaszanych, możemy łudząco naśladować ruch huśtawki, poruszając rączkę w dół i w górę. Tu malujemy na nieruchomej szybie kowala i kowadło, na ruchomej zaś tylko prawą rękę i młot. Musimy jednak tak rozmieścić obrazki, by punkt obrotu wypadał w ramieniu, to jest, by ramię było w środku obrazka.

Skrzydła umieszczamy na szybce, którą można obracać. Te ostatnie umocowujemy jednak nie w ramce, tylko w okrągłej tarczy, która na obwodzie ma rowek na sznur do obracania. Pierścień taki zamówimy u tokarza. Tarczę utrzymujemy za pomocą dwu zapadek. Dla zmniejszenia tarcia dajemy pomiędzy deseczkę a pierścień cztery małe wałki, składające się z sztyfcika i okrągłego kawałka drzewa lub gumy. Są one osadzone na cienkiej deseczce, która wycięta jest również na okrągło i umocowana pomiędzy stałą tarczą a deseczką, utrzymującą pierścień. Na prawej stronie tej deseczki osadzona jest oś małego krążka napędzającego. Jeżeli na stałej tarczy namalujemy gwiazdę różnokolorową o promieniach prostych lub też skierowanych w prawo, na ruchomej zaś o promieniach prostych lub skierowanych w lewo, to Otrzymamy tak zwany chromotrop. Działanie tegoż znane jest powszechnie, więc nie będę się nad nim rozwodził.

To Cię zainteresuje:

– żaluzje Alwernia