Zbudowanie zegara słonecznego cz. 2

Następnie odmierzamy 13 cm i przeprowadzamy w punkcie B prostopadłą, przecinającą AD w punkcie C. Utworzony w ten sposób trójkąt ABC wycinamy dokładnie w tej samej wielkości z kawałka blachy cynkowej grubości 1 mm, przylutowując ją potem dokładnie prostopadle do krążka z takiej samej blachy o średnicy 30 cm, tak by AB leżała dokładnie na średnicy, a odległość AS była około 7 cm. Linię BC możemy wyciąć łukowato, by nie mylić się potem w cieniach; m służy tylko jako podpórka, by ABC pozostawał w położeniu prostopadłym.

dostawa lodu Warszawa

Jeżeli nasz zegar słoneczny ma być umieszczony na oknie, bierzemy wymiary odpowiednio mniejsze, więc średnicę b około 10 do 15 cm i oznaczamy linię południa wprost na okrągłej desce. Pragnąc zbudować pionowy zegar słoneczny, wybieramy do tego tę ścianę domy tak na tarczę drewnianą, by ABC leżał dokładnie w linii południa i przykręcamy w tym położeniu za pomocą kilku śrubek. Jeżeli teraz przedłużymy linię AB do N i S, to cień ABC wpadnie punktualnie o godz. 12 dokładnie na tę linię. Prosta OW przeprowadzona prostopadle do NS w punkcie A da nam położenie cienia o 6 rano i o 6 popołudniu, która jest zwrócona do południa; małe zboczenie od tego kierunku nic nie szkodzi. Za pomocą pionu wykreślamy linię pionową xy i wbijamy na niej dwa haki z uszkami K i L. Potem konstruujemy jak poprzednio trójkąt ABC, lecz większy tak. by AC miało około jednego metra długości. Wedle tak zrobionego wzoru dajemy do ślusarza zrobić rusztowanie, które końcami E i G zawieszamy w uszka haków K i L. Potem o 12-tej w południe przekręcamy sztabkę AC w ten sposób, by jej cień padł na xy i przyśrubowujemy w tern położeniu w hakach K i L. Inne godziny wykreślamy jak poprzednio wedle dobrze idącego zegarka. Do tego celu najlepiej wybrać dnie 15 kwietnia, 14 czerwca, 31 sierpnia lub 24 grudnia, gdyż w tych dniach tylko prawdziwe godziny słoneczne zgadzają się z godzinami naszego czasu.

dostawa lodu Warszawa